Koja je vaša obaveza kada izgubite kućnog ljubimca?

0

Ako se nažalost ovako nešto dogodi imate zakonske obaveze, koje morate ispoštovati. U suprotnom se smatra da se radi o napuštanju koje je zabranjeno Zakonom o dobrobiti životinja.

Član 69. Zakona o dobrobiti životinja
Vlasnik, odnosno držalac koji izgubi životinju dužan je da taj gubitak bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana od dana gubitka životinje, prijavi nadležnom organu jedinice lokalne samouprave i veterinarskoj službi.
Ako vlasnik, odnosno držalac ne prijavi gubitak iz stava 1. ovog člana smatra se da je napustio životinju.
Ako izgubite kućnog ljubimca:
– prvo kontaktirajte službu komunalne zoohigijene jer se pas možda nalazi u nekom od gradskih prihvatilišta 011 329 30 99.
– javite se nadležnoj službi – Veterinarska ustanova „Veterina Beograd“

Ponekad nije moguće da se stupi u kontakt sa vlasnikom izgubljene životinje jer podaci u Centralnoj bazi podataka nisu ažurirani (kad promene broj telefona).

Slični članci

Ostavite komentar

Your email address will not be published.