Inicijativa za izmenu Pravilnika o „opasnim“ psima

0

Udruženje Ljudi za životinje predalo je danas Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Predlog za izmene Pravilnika o načinu držanja pasa koji mogu predstavljati opasnost za okolinu.

Uzimajući u obzir da se agresivnost može smatrati normalnim ponašanjem psa bez obzira da li je rasan ili mešanac ili pripada određenom tipu, da ne postoji dokaz da su psi bilo koje rase specifično agresivni, da ne postoji dokaz da su propisi koji se odnose na specifične rase (Breed Specific Legislation) u bilo kojoj zemlji doveli do smanjivanja broja ujeda ili ozbiljnosti povreda, da su najefikasnije mere za smanjivanje broja ujeda edukacija vlasnika pasa i svih drugih građana, odgovorno vlasništvo, rana socijalizacija pasa i odgovarajući propisi i uzimajući u obzir stavove Evropske veterinarske federacije FVE i Svetske veterinarske asocijacije WVA, predložene su izmene Pravilnika u članovima 2. i 4, kao i brisanje člana 10.

Nataša Vukmirović iz udruženja Ljudi za životinje ističe da diskriminacija određenih rasa pasa proizlazi iz kriminalnih aktivnosti pojedinaca i da država treba da sprovodi mere usmerene protiv pojedinaca koji zloupotrebljavaju određene rase pasa, a ne da čitave rase označava kao opasne.

„U mnogim država postoji BSL, a ona je nastala kao pokušaj da se kontroliše određena populacija ljudi. Smatram da osobe koje se bave organizovanjem borbi pasa mogu da se pronađu i adekvatno kazne“

Krivični zakonik predviđa kaznu do tri godine zatvora za osobe koje iz koristoljublja organizuju, finansiraju ili su domaćini borbe između životinja iste ili različite vrste, kao i za osobe koje organizuju ili učestvuju u klađenju na ovakvim borbama (član 269. Krivičnog zakonika RS).

Slični članci

Ostavite komentar

Your email address will not be published.