Ćirilica službeno pismo u preko 20 opština u Hrvatskoj?

0

Hrvatska bi u ovoj godini mogla da uvede ćirilicu u službenu upotrebu u Vukovaru, ali i na području još najmanje 20 opština. Dvojezično pismo tako bi mogli da dobiju svi službeni natpisi na javnim institucijama, policiji, pošti, kao i nazivi ulica i trgova

Ćirilica bi u službenu upotrebu mogla da bude uvedena u one opštine gde Srbi, prema poslednjem popisu, čine 30 odsto stanovnika, s obzirom na to da je to pitanje regulisano Ustavom i zakonom o pravima nacionalnih manjina.

Pored Vukovara, ćirilica bi trebala da bude zvanično pismo i u Vojniću, Vrginmostu, Plaškom, Udbini, Korenici, Gračacu, Negoslavcima i još desetak mesta u istočnoj Slavoniji, na Baniji, u Lici i Dalmaciji, piše zagrebački „Jutarnji list“.

Predsednik Srpskog narodnog veća Milorad Pupovac izjavio je da je država dužna osigurati usklađivanje lokalnih statuta kako bi se osigurala ravnopravna službena upotreba srpskog jezika i ćiriličnog pisma u Gradu Vukovaru i 20 opština u kojima, po rezultatima prošlogodišnjeg popisa stanovništva, pripadnici srpske nacionalne manjine čine više od trećine ukupnog stanovništva.

„Pitanje jezičnih prava regulirano je dokumentima OESS-a, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i zakonom o službenoj upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina. Ti zakoni nisu lokalnog, nego nacionalnog karaktera i moraju se primeniti u svim jedinicama lokalne samouprave u kojima su za to ispunjeni uslovi“, rekao je Pupovac, komentarišući tumačenja po kojima će dvojezičnost zavisiti od volje jedinica lokalne samouprave da prilagode statute.

Ministar uprave Arsen Bauka poručio je ranije da je tu zakondavnu odredbu neophodno ispoštovati.

„U ovoj zemlji zakoni se moraju sprovoditi i verujem da će tako biti i u gradu Vukovaru. Zakon o upotrebi jezika i pisma je jasan i želim da iskažem spremnost Vlade da on bude sproveden“, kazao je Bauk.

On je istakao da uvođenje službene dvojezičnosti u Vukovaru ne predstavlja pitanje koje bi trebalo da bude predmet rasprave, već bi mu trebalo pristupiti direktnom primenom zakona.

Predsednik Srpskog narodnog veća Milorad Pupovac očekuje uvođenje natpisa na latinici i ćirilici, ali je istakao da taj postupak treba odraditi sa što manje emocija i politizacije.

U hrvatskom Ministarstvu uprave objašnjavaju da Srbi ostvaruju pravo na ravnopravnu službenu upotrebu srpskog jezika i ćiriličnog pisma na području grada Vukovara po sili zakona, jer, prema rezultatima popisa stanovništva iz 2011. godine, čiji su rezultati objavljeni nedavno, oni čine 34,87 odsto ili više od jedne trećine stanovnika tog grada.

Prema Ustavu Hrvatske, član 12, u toj zemlji u službenoj upotrebi je hrvatski jezik i latinično pismo, ali se u pojedinim lokalnim jedinicama u službenu upotrebu može uvesti i drugi jezik te ćirilično ili neko drugo pismo prema uslovima propisanim zakonom.

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina propisuje da se ravnopravna službena upotreba jezika i pisma kojim se služe pripadnici nacionalne manjine ostvaruje na području jedinice lokalne samouprave u kojoj oni čine najmanje trećinu stanovnika, piše „Jutarnji“.

(Izvor: B92 )

Slični članci

Ostavite komentar

Your email address will not be published.