HAARP NIJE KRIV: Pogledajte zašto

0

Cikloni, kao Tamara, se formiraju u Troposferi koja se nalazi na najnižem sloju u atmosferi na visini od 0-12 kilometara. Sistem HAARP je formiran kako bi uticao na što bolje i kvalitetnije slanje radio talasa, koje se odvija u Jonosferi, na visini od 85-600 kilometara. Ne postoji fizička mogućnost da je HAARP odgovoran za ovu katastrofu

Ovih dana se mnogo spekuliše da su katastrofalne poplave koje su pogodile našu državu posledica programa HAARP, pa smo s’toga rešili da vam objasnimo šta je ovaj program i koja je zapravo njegova uloga.

Visokofrekventni program za aktivno istraživanje aurore HAARP, je set antena koja emituju visoko frenkventno (HF) radio zračenje. Ovaj sistem radio antena je dizajniran tako da utiče na 85-200 kilometara oblasti Zemljine atmosfere, odnosno, Jonosferu.

Jonosfera se nalazi iznad Ozonskog omotača pa je sasvim logično da je pod jakim uticajem UV i X zraka koji dolaze od Sunca. Njena sjajna osobina je ta da zbog velikog broja naelektrisanih čestica, jona i elektrona, odbija HF radio zrake natrag ka Zemlji. To je jako značajno jer je upravo to princip rada HF radija. Američka vojska koristi HAARP kako bi komunicirala sa podmornicama koje se nalaze na velikoj dubini.

Međutim, tokom geomagnetnih bura i Sunčevih baklji, Jonosfera trpi izvesne promene koje mogu biti takve da radio komunikacija bude onemogućena. Cilj programa HAARP sistema je da se upravo ovi problemi reše, odnosno, postizanje što kvalitetnije komunikacije radio talasima, piše sajt svetnauke.org.

Kako i gde se formiraju cikloni i da li HAARP može da utiče na njegovo formiranje, a samim tim i kretanje kataklizmičnih padavina kakvih smo i mi sami bili svedoci?

Vreme se formira u Troposferi, a zavisi od velikog broja parametara, pre svega razlike u pritisku, temperaturi i vlažnosti vazduha. Ona je najniži sloj atmosfere na visini od 0-12 kilometara i sastavljena je od vodene pare i Flouro-Hloro-Ugljenika (aerosoli).

Kada se u Troposferi jave oblasti niskog vazdušnog pritiska, može doći do vrtložnog strujanja vazduha, od oboda ka sredini, sa tendencijom da se nejednaki pritisci izjednače. Upravo na ovaj način nastaju cikloni, kao što je bio ciklon Tamara, a oni su uglavnom praćeni obilatim vetrovima i ogromnom količinom kiše.

Šta mislite, može li sistem antena koji je dizajniran da utiče na oblast Zemljine atmosfere u daljini od 85-600 kilometara, uticati na pojave koje se dešavaju na svega 0-12 kilometara od tla?

Čini se da ne postoje šanse da sistem kao što je HAARP može uticati vremenske prilike.

telegraf

Foto: Screenshot/Youtube, Nasa

Slični članci

Ostavite komentar

Your email address will not be published.