Šta ima novo u firmi

Ma, tražimo novog blagajnika.

– Pa, zar niste pre mesec dana zaposlili novog blagajnika?

Jesmo – upravo njega i tražimo!