Zahtevi budućoj vlasti

BEOGRAD, 6. maja 2012. (Beta) – Grupa nevladinih organizacija za ljudska prava uputila je 55 zahteva koje nova vlast u Srbiji treba da ispuni da bi se unaporedilo poštovanje ljudskih prava, rečeno je u nedelju na panel diskusiji “Pristup pravdi” u Medija centru u Beogradu.

Predstavnica Centra za unapredjivanje pravnih studija Vesna Rakić-Vodinelić kao ključni zahtev istakla je donošenje novog ustava. To bi trebalo da doprinese boljoj zaštiti ljudskih prava, pružanju društvenih i pravnih garancija protiv diskriminacije, unapredjenju prava marginalizovanih društvenih grupa i manjina, i sprovodjenju decentralizacije.

“Bilo koja vlast, ako hoće da se društvo elementarno civilizuje, mora da se pred gradjanima jasno izjazni o tim zahtevima”, kazala je Rakić-Vodinelić.

Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić je rekla da svaka buduća vlast mora da zadovolji minimum poštovanja ljudskih pravima.

Ona je ukazala na probleme ograničene kritičke reči i nereagovanje javnosti, stručnjaka i nevladinog sektora, i na nepostojanje odgovornosti institucija.