Kancelarija za prijem pritužbi gradjana u Beogradu

BEOGRAD, 8. maja 2012. (Beta) – Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić otvoriće u utorak u Beogradu prijemnu kancelariju u kojoj će gradjani moći lično da podnesu pritužbe.

U toj kancelariji gradjani će moći i da dobiju više informacija o mogućnostima pokretanja postupka mirenja ili sudskog postupka.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je nezavisan, samostalan i specijalizovan državni organ formiran na osnovu Zakona o zabrani diskriminacije iz 2009. godine.

Prva poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Nevena Petrušić, izabrana je 5. maja 2010. godine.