Velja Ilić da plati milion i 380.000 dinara

Po presudi Višeg suda u Novom Sadu Ilić tu sumu mora da isplati na ime nematerijalne štete. Dosuđena suma je za 1.120.000 dinara manja od one koju je Ješić naveo u zahtevu za naknadu štete.

U prvostepenoj presudi se navodi da Ilić ima obavezu da Ješiću na ime duševnih bolova, povrede časti i ugleda isplati milion i 250.000 dinara, pretrpljenih fizičkih bolova 50.000 dinara i za pretrpljen strah 80.000 dinara.

Predsednik Nove Srbije takođe ima obavezu da plati i 327.525 dinara, koliko su troškovi parničnog postupka.

Ješićev pravni zastupnik, advokat Vladimir Horovic, najavio je da će se žaliti na presudu, jer smatra da dosuđeni iznos nijeadekvatan.

(izvor Novosti)