Protokol o TV duelu

Direktan prenos debate kandidata za predsednika Srbije slušaoci će moći da prate na Prvom programu Radio Beograda, a RTS će obezbediti i prevod na znakovni jezik, objavila je Radio televizija Srbije.

Protokolom o TV debati kandidata za Predsednika 2012. utvrđeno je da će debata trajati do 90 minuta.

Prema ovom dokumentu voditelj daje i oduzima reč kandidatima, vodi računa o redosledu i poštovanju tema i držanja dogovorenog vremena.

Teme debate su:
1. Vizija i budućnost Srbije
2. Spoljna politika i odnosi u regionu
3. Kosovo i Metohija
4. Ekonomija, investicije i rešavanje problema nezaposlenosti
5. Razvoj institucija, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije
6. Odbrana i bezbednost
7. Socijalna politika, obrazovanje i mladi
8. Evropske integracije

Potpisani protokol precizira i 21 tačku debate.
I
Svi uslovi za učesnike u debati su jednaki. Svakom od učesnika u debati će biti postavljeno ukupno osam pitanja. Pitanja su istovetna za oba učesnika u debati. Učesnicima na raspolaganju stoji isto vreme za izlaganje, odgovore i reagovanje.

II
RTS obezbeđuje obojici kandidata identične pozicije u studiju, dužinu i način kadriranja. Oba kandidata stoje i svaki ima iza sebe istovetnu pozadinu u boji i veličini scenografije.

III
Redosled odgovaranja i mesto za govornicom (levo ili desno) određuje se jedinstvenim žrebom i važi tokom cele debate. Predstavnici izbornih štabova 16. maja u podne u prostorijama RTS-a žrebanjem određuju mesto za govornicom i redosled izlaganja kandidata.

IV
Kandidati naizmenično odgovaraju na pitanja redosledom koji je utvrđen žrebom. Kandidat kojeg je žreb odredio da govori prvi ima i prvu završnu reč.

V
Predsednički kandidati imaju po tri minuta za odgovor za svako pitanje. Kandidatima na raspolaganju stoji još po jedan minut koji može iskoristiti za:
• Dopunu svog odgovora na pitanje
• Komentar izlaganja drugog kandidata
• Reagovanje na izlaganje drugog kandidata

VI
Na kraju debate, oba predsednička kandidata imaju na raspolaganju po 90 sekundi za završnu reč.

VII
Vreme za odgovaranje meri sat kojim upravlja organizator debate. Predsednički kandidati će imati uvid u vreme koje im je preostalo za odgovor, reagovanje ili komentar. Svaki od kandidata će, na kraju vremena predviđenog za izlaganje, odgovarajućim signalom biti upozoreni da je vreme za izlaganje isteklo.

VIII
Tokom izlaganja jednog od učesnika u debati, biće aktivan samo njegov i mikrofon voditelja debate.

IX
Predsednički kandidati neće govoriti izvan vremena koje im je stavljeno na raspolaganje za odgovor, komentar ili reagovanje. Tokom debate neće prekidati jedan drugog i neće drugome uzimati reč i vreme za odgovor. Kandidati su dužni da jedan drugom persiraju.

X
Voditelj debate ima pravo i obavezu da isključi mikrofon učesniku koji se ne pridržava pravila o redosledu i vremenu trajanja obraćanja.

XI
Voditelj debate ima pravo da, nakon dve javno izrečene opomene, udalji iz debate učesnika koji odbija da poštuje usvojena pravila debate. Udaljavanje ili napuštanje predsedničke debate jednog od kandidata označava kraj debate.

XII
Predsednički kandidati i njihovi saradnici će biti u prostorijama RTS najkasnije 15 minuta pre početka debate. Kandidati imaju pravo na savetničku ili stručnu ekipu do petoro saradnika.

XIII
Organizator će, za svakog od učesnika u debati, obezbediti papir, pribor za pisanje i bezalkoholna pića.

XIV
U studio mogu da uđu samo predsednički kandidati, voditelj i tehnička i službena lica RTS-a. Članovi izbornih štabova debatu mogu da prate iz posebnih prostorija. RTS se obavezuje da saradnicima oba kandidata obezbedi razdvojene prostorije sa telefonom, kompjuterom i TV prijemnikom.

XV
Ukoliko se štabovi oba kandidata slože moguće je da se debata “seče” sa dva do tri reklamna bloka. RTS se obavezuje da reklamni blokovi ne sadrže spotove predsedničkih kandidata niti reklame koje na bilo koji način mogu imati veze sa izborima i kampanjama kandidata.

XVI
Kandidati u debati mogu da koriste sopstvene teze, pribeleške i delove sopstvenih govora. Nije dozvoljeno korišćenje mobilnih telefona, elektronskih pomagala za snimanje i reprodukciju slike i tona, korišćenje faksimila ili originala fotografija i dokumenata, kao ni unošenje bilo kakvih predmeta koji nisu izričito predviđeni ovim Protokolom.

XVII
Fotoreporterima i snimateljima drugih TV stanica dozvoljeno je da slikaju ulazak dvojice kandidata u zgradu RTS-a. Fotografisanje i snimanje samog suočavanja dozvoljeno je samo snimatelju i fotoreporteru RTS-a a naša kuća je spremna da profesionalni snimak bez naknade obezbedi svim zainteresovanim redakcijama.

XVIII
Susret dvojice kandidata i rukovanje pre i posle debate moguć je samo ako to žele obe strane.

XIX
O pitanjima neobuhvaćenim ovim Protokolom, odlučivaće se saglasnošću obe strane uz posredovanje organizatora debate.

XX
RTS odgovara za poštovanje reda i dogovorenih uslova debate. Izborni štabovi dvojice kandidata obavezuju se da neće koristiti plakate, bilborde i druga marketinška sredstva u krugu RTS-a, niti će dovesti u pitanje regularnost, niti će okupljati svoje pristalice ispred RTS-a.

XXI
RTS se obavezuje da dogovoreni Protokol objavi na svom sajtu www.rts.rs . Protokol je dostupan za objavljivanje svim medijima.

Ovaj protokol trebalo bi da potpišu predsednički kandidati Boris Tadić i Tomislav Nikolić i direktor RTS-a Aleksandar Tijanić.