Danas izveštaj MMF-a o srpskoj ekonomiji

Misija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za Srbiju i Crnu Goru predstaviće danas izveštaj o rezultatima dvonedeljnih razgovora sa predstavnicima Vlade Srbije, na osnovu člana 4. Statuta te institucije, koji se odnosi na procenu makroekonomskih kretanja, potvrđeno je juče Tanjugu u Kancelariji stalnog predstavnika MMF−a za Srbiju i Crnu Goru u Beogradu. Na konferenciji za novinare u Međunarodnom pres centru Tanjuga govoriće šef Misije za Srbiju i Crnu Goru Piter Dojl (Peter Doyle) i stalni predstavnik MMF−a za Srbiju i Crnu Goru Harald Hiršhofer (Hirschhofer). Po pravilu, MMF sprovodi konsultacije jednom godišnje sa svakom zemljom članicom, bez obzira na to da li sa njom ima finansijski aranžman, a cilj razgovora sa predstavnicima Vlade Srbije bio je da se sagleda ukupno stanje u ekonomiji i donese ocena da li su reforme na pravom putu.

Sa misijom MMF−a srpska delegacija razgovarala je i na osnovu postprograma monitoringa o sprovođenju obaveza koje su Vlada Srbije i Narodna banka Srbije (NBS) preuzele po osnovu uspešno završenog trogodišnjeg finansijskog aranžmana. U izveštaju, koji će misija MMF−a pripremiti za Odbor direktora ove međunarodne finansijske institucije, kako je najavljeno, biće ocenjeno i da li se obaveze prenete u 2006. godinu sprovode u dogovorenom obimu i po vremenski dogovorenoj dinamici. Za razliku od prethodnih pregovora sa misijom MMF−a, koji su bili vezani za realizaciju konkretnih aranžmana sa tom institucijom, dokument i zaključci koje će, nakon ovih razgovora, pripremiti Misija odražavaće preporuke MMF−a za nastavak reformi i stoga su važan signal za sadašnje i potencijalne investitore o uspešnosti i nastavku procesa tranzicije u Srbiji. Razgovori sa MMF−om počeli su 14. juna u zgradi NBS, a srpsku delegaciju predvodio je guverner Radovan Jelašić. (“Pregled”)

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.