RGZ završio Katastar nepokretnosti

BEOGRAD, 23. maja 2012. (Beta) – Republički geodetski zavod završio je projekat “Katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji”, čija je vrednost bila 39,5 miliona dolara.

Direktor RGZ Nenad Tesla kazao je u sredu na svečanosti povodom završetka projekta da je za izradu katastra Svetska banka obezbedila 30 miliona dolara u vidu kredita za razvoj, dok su ostala sredstva obezbedjena iz budžeta Srbije.

Tesla je kazao da je projekat “Katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji” trajao osam godina, odnosno da je započeo u novembru 2004. godine.

“Srbija prvi put u svojoj istoriji ima na jedinstven način uradjenu svojinsku evidenciju”, naglasio je on i dodao da se osnivanjem katastra nepokretnosti stvorio lak i lep sistem da se uredi nelegalna gradnja, kao i uslovi za razvoj hipotekarnog sistema u Srbiji.