Srbija izradila Migracioni profil

BEOGRAD, 23. maja 2012. (Beta) – Srbija je prvi put od kada se prate migracije na njenoj teritoriji samostalno pripremila Migracioni profil i Priručnik za zaštitu prava migranata u Srbiji čime je učinila korak u ispunjavanju obaveza na putu integracije u Evropsku uniju.

To je u sredu izjavio komesar za izbeglice Srbije Vladimir Cucić, na predstavljanju priručnika u beogradskoj Palati Srbija.

Cucić je rekao da je sastavljanje Migracionog profila i Priručnika za zaštitu prava migranata obaveza iz “mape puta” za viznu liberalizaciju.

“Sada smo dobili dokument koji je vlasništvo i rezultat rada Republike Srbije i njenih institucija, koji objedinjuje sve informacije o migracijama i samim tim predstavlja značajan alat za kreatore politika na nacionalnom nivou ali je od značaja i za okruženje i za medjunarodnu zajednicu”, rekao je Cucić.

On je predstavio napredak koji je Srbija ostvarila u rešavanju problema sa kojima se suočavaju izbeglice i raseljena lica, kao i izazove u regionu poput povećanog broja azilanata iz Azije i Afrike.

Cucić je kazao da Srbija treba još da usvoji zakon o sistemu upravljanja migracijama čime će se komesarijat na čijem je čelu transformisati u službu za upravljanje migracijama i tako ispuniti poslednja normativna obaveza.