Kurs evra 120 dinara do kraja godine

BEOGRAD, 24. maja 2012. (Beta) – Dekan Beogradske bankarske akademije, ekonomista, Hasan Hanić ocenio je u četvrtak da bi kurs do 120 dinara za jedan evro mogao da bude gornja granica do kraja ove godine.

Ocenjuje se da bi to bila ravnotežna cena koja bi smanjila pritiske na tražnju za devizama, rekao je on na predstavljanju biltena Makrekonomske analize i prognoze, koji izadju BBA i Instutit ekonomskih nauka.

Hanić je rekao da misli da je ta prognoza na granici da bude optimistična s obzirom da se procenjuje da Srbija do kraja 2013. neće imati privredni rast.