NBS oduzela dozvolu za rad Agrobanci

BEOGRAD, 25. maja 2012. (Beta) – Narodna banka Srbije (NBS) oduzela je dozvolu za rad Agrobanci iz Beograda u kojoj je uvedena prinudna uprava od decembra 2011. godine, objavljeno je u petak na sajtu NBS-a.

Prinudna uprava je uvedena jer je prilikom kontrole poslovanja utvrdjeno da kapital kojim banka raspolaže ne odgovara nivou rizika koji je Agrobanka preuzela u poslovanju.

“Kako su prinudni upravnici i NBS ocenili da aktivnosti koje su sprovedene u toku prinudne uprave i pored odredjenih rezutata nisu uspele da poboljšaju finansijsko stanje u banci, Narodna banke je utvrdila da su ispunjeni propisani uslovi i oduzela banci dozvolu za rad”, ukazano je u obrazloženju.

Radi obezbedjenja kontinuiteta u radu i zaštite interesa deponenata i drugih poverilaca, Agencija za osiguranje depozita je podnela NBS zahtev za izdavanje dozvole za rad banke koja bi poslovala pod nazivom “Nova Agrobanka”.

Na tu banku se, kako je navedeno, prenose ne samo osigurani nego i ukupni depoziti Agrobanke, kao i deo njenih drugih obaveza i potraživanja.

Slični članciMore from author

Ostavite komentar

Your email address will not be published.