Ključ za razvoj turizma u Srbiji

Radionice klastera ISTAR 21 održane su u Apatinu, Beloj Crkvi i Sremskim Karlovcima uz učešće svih značajnih činilaca razvoja turizma duž Dunava kroz Srbiju. ISTAR 21 je udruženje koje za cilj ima razvoj turizma u Podunavlju i aktivno radi na različitim projektima za unapređenje turističke ponude.

Tokom prvih radionica članovi klastera imali su priliku da čuju predavanja i učestvuju u diskusiji o samoj formi klastera kao novom načinu organizovanja, savremenim trendovima u menadžmentu malih i srednjih preduzeća u oblasti turizma, o značaju interneta za poslovanje u turizmu, a predstavljen je i rezervacioni sistem www.visitserbia.org. 

Poseban deo radionica bio je posvećen iskustvima iz SAD u razvoju turizma i načinu povezivanja na lokalnom nivou. Cilj ovih radionica je prikupljanje podataka o trenutnom stanju turističke ponude i turističkih proizvoda, definisanje tematskih tura i kreiranje brošura i mapa sa turističkom ponudom Podunavlja, izrada promotivnih materijala za privlačenje investitora i ustanovljavanje potreba za dodatnom obukom članova klastera. 

Klaster obuhvata sve opštine na Dunavu, i ima želju da okupi preduzetnike – ugostitelje, nautičare, vlasnike smeštajnih objekata, proizvođače suvenira, proizvođače tradicionalnih zanatskih i prehrambenih proizvoda, turističke agencije i sve druge subjekte koji mogu da obezbede bolji plasman turističke ponude na Dunavu. 

U klaster su se do sada udružila 24 privatna preduzeća koja se bave turizmom ili su u funkciji turizma, a jedan od inicijatora osnivanja klastera je i Turistička Organizacija Vojvodine. 

Klaster ISTAR 21 osnovan je početkom 2008 god. uz podršku Ministarsta za ekonomiju i regionalni razvoj Srbije i Norveške vlade. Klaster obuhvata područje celog toka reke Dunav u našoj zemlji i ima želju da ovo područje predstavi kao jedinstven turistički proizvod kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu.

Slični članci

Ostavite komentar

Your email address will not be published.