Nesavestan rad se ne može kriti iza nezavisnosti suda

BEOGRAD, 30. maja 2012. (Beta) – Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić u sredu je, povodom ocene Prvog osnovnog suda da poverenik sprovodi pritisak na rad tog suda i nezavisnost sudstva, upozorio da je nedopustivo da bilo ko pokušava da iza principa nezavisnosti suda krije bilo čiji nesavestan rad.

U saopštenju poverenik je naveo da je neodgovoran pokušaj da se pažnja javnosti skrene sa neobjašnjivih činjenica iz postupka u kome se taj sud oglasio nenadležnim za izvršenje novčanih kazni koje je poverenik, u skladu sa zakonom, izrekao Višem sudu u Beogradu.

“Prvi osnovni sud, makar i nekorektno, pokušava ‘objasniti’ na osnovu čega je nenadležan, ipak potpuno zaboravlja da objasni na osnovu čega je i on, ranije, pre slučaja Višeg suda u Beogradu, bio nadležan”, kazao je Šabić.

Prema njegovim rečima, Prvi osnovni sud bi morao biti svestan činjenice da “kopernikanski” obrt u vezi sa nadležnošću ne dovodi u pitanje samo doslednost tog suda, nego i znanje i stručnost sudija svih ostalih sudova u Srbiji kojima se poverenik obraćao sa predlogom za izvršenje i koji su se naravno oglašavali nadležnim.