Stagniraju ključne reforme na Balkanu

U poslednjem izveštaju o "Nacijama u tranziciji 2012", Srbija kao i većina ostalih država regiona svrstana je u red zemalja sa polukonsolidovanim demokratijama.

Najbolje rangirana je Hrvatska sa ocenom 3,61, potom Srbija 3,64, Crna Gora sa 3,82 i Makedonija sa 3,89, a u toj grupi su još Bugarska i Rumunija, prenosi radio "Slobodna Evropa".

U tranzicione vlade odnosno hibridne režime spada Bosna i Hercegovina sa ocenom 4,36, a među tim državama su i Albanija, Ukrajina, Gruzija, Moldavija.

Kosovo spada u polukonsolidovane autoritarne režime sa ocenom 5,18, a u toj grupi od monitorovanih drzava još je i Jermenija.

Srbija je krajem 2011, kako se navodi, zabeležila pozitivne pomake posebno na putu ka Evropskoj uniji što se povezuje sa dobijanjem statusa kandidata i posebno hapšenjem poslednjih haških begunaca Ratka Mladića i Gorana Hadžića.

Prema izveštaju, Kosovo je zabeležilo ogromne prepreke, od izbornog procesa iz decembra 2010. gde su postojale ozbiljne optužbe za izbornu krađu, kao i ponavljanje situacije u 2011, novog izbornog procesa koji je pratio bojkot većine glasača koji su na taj način demonstrirali nedostak poverenja u politički sistem zemlje.

Crna Gora nije zabeležila ni poboljšanje ni pogoršanje u odnosu na raniji izveštaj.

VAŠINGTON/BEOGRAD, 6. juna 2012. (Beta)

Pogledajte još