Pomoć zatražilo 10.000 žrtava torture

BEOGRAD, 24. juna 2012. (Beta) – U Centru za rehabilitaciju žrtava torture (CRTV) od 2000. godine pomoć je zatražilo više od 10.000 žrtava torture i ratne traume, ali za sveobuhvatnu podršku neophodno je aktivnije uključivanje svih relevantnih faktora društva.

Povodom Medjunarodnog dana podrške žrtvama torture, 26. juna, CRTV, koji radi u okviru domaće nevladine organizacije Medjunarodna mreža pomoći (IAN), ukazao je na probleme s kojima se suočavaju žrtve torture, kao i na nedovoljnu angažovanost države i društva u procesu njihove rehabilitacije.

“Brojne posledice torture i potrebe žrtava čine neophodnim aktivnije uključivanje svih relevantnih faktora društva u proces rehabilitovanja žrtava, odnosno pružanja adekvatne pomoći ljudima koji su bili direktno izloženi torturi, kao i članovima njihovih porodica kao sekundarnim žrtvama”, ističe se u saopštenju te organizacije.

IAN dodaje da je, uprkos tome, CRTV jedini specijalizovani centar u Srbiji za pružanje usluga rehabilitacije žrtvama torture.