Štampanim medijima preti gašenje

“Na tu opasnost Asocijacija ukazuje više od dve godine, ali u tom periodu, osim voluntarističkih pokušaja pojedinih predstavnika Vlade, ništa nije učinjeno kako bi se stanje bar delimično popravilo”, naveo je u saopštenju Upravni odbor Asocijacija medija.

Asocijacija medija okuplja 13 novinsko-izdavačkih kuća sa devet dnevnih listova, 130 magazina i dve novinske agencije.

Ta organizacija je navela da su stanje na trzistu, zakonska regulativa, a posebno fiskalna politika i opšti odnos prema medijima, uticali su na to da broj novina u Srbiji u protekle dve godine opadne za više od 50 odsto, sa 427 u 2009. godini na manje od 200 na kraju 2011. godine.

BEOGRAD, 25. juna 2012. (Beta)