Fond za zdravstvo krši prava dece

U saopštenju zaštitnika gradjana poziva se Fond da toj deci bez odlaganja overi zdravstvene knjižice, jer, kako je navedeno, pravo deteta na zdravstvenu zaštitu ne može zavisiti od neizvršavanja obaveza trećih lica i postaje obaveza države ukoliko ona ne može da obezbedi finansijsku disciplinu.

"Zaštitnik gradjana je Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje preporučio da deci podnosilaca pritužbe, koji su se obratili ovoj instituciji, prizna status lica koja ne ostvaruju pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i da bez odlaganja overi njihove zdravstvene isprave", istakla je služba služba zaštitnika gradjana.

BEOGRAD, 26. juna 2012. (Beta)

Pogledajte još
Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.