Osam prioriteta za novu vladu

Predstavnici tog udruženja privrednika sastavili su listu od osam ekonomskih prioriteta koji bi, kako je navedeno, “trebalo da budu visoko na agendi nove vlade da bi ekonomija izašla iz recesije i da bi se popravila međunarodna konkurentnost Srbije kao investicione destinacije”.

Predložena je striktna kontrola budžetskog deficita, kroz racionalizaciju javne potrošnje, ali i povećanje poreskih prihoda odlučnom borbom sa sivom ekonomijom i doslednom naplatom svih prinadležnosti od svih obveznika.

Na spisku prioritetnih mera su smanjenje parafiskalnih nameta, odnosno uključenje u budžet postojećih nameta, zatim reforma državne administracije, završetak procesa restrukruriranja i privatizacije javnih preduzeća, što bi doprinelo povećanoj likvidnosti u ekonomiji i efikasnosti javnog sektora.

“Neophodna je i modernizacija regulative iz oblasti radnih odnosa, sa ciljem povećanja predvidivosti pravnog okvira i fleksibilnosti tržišta rada, kao i ukidanja komplikovanih administrativnih procedura koje otežavaju i poskupljuju poslovanje”
, navela je Komora.

BEOGRAD, 29. juna 2012. (Beta)