Prezentacija Ekološkog centra

U Ambasadi Češke Republike u Beogradu u saradnji sa firmom EKOLINE s.r.o. Brno održana je prezentacija firme „Ekološki centar“ Novi Sad. Tema predavanja je bila rekuperacija benzinskih isparenja sredstvo zaštite čistoće vazduha. Prezentaciju je otvorila gospođa Jana K. Šindelkova, zamenik ambasadora Češke u Srbiji, isticanjem činjenice da je uspostavljena čvršća ekonomska saradnja čeških i naših firmi. Ovaj projekat se nadovezuje na projekte firmi koje su se takođe predstavile u okviru prezentacije, a s kojima će „Ekološki centar“ Novi Sad sarađivati u razvoju projekta, a to su: Ekoline s.r.o. Brno, GEOtest s.r.o. Brno, Azas Invest s.r.o. Opava i Ateko a.s. Firma Ekoline s.r.o. Brno, pod projektom razvojne pomoći Vlade Češke Republike, deluje u cilju promovisanja zaštite i unapređenja životne sredine u Srbiji i Crnoj Gori. Ona je glavni koordinator projekta za Srbiju i Crnu Goru za uspostavljanje ekološkog, proizvodnoekonomskog centra u Novom Sadu za odlaganje opasnog otpada i dekontaminaciju zemljišta uz zaštitu podzemnih voda. Ekoline s.r.o. Brno ima bogato iskustvo u oblasti zaštite životne sredine u Češkoj Republici.

Zajedno sa firmom Azas Invest s.r.o. Opava i GEOtest s.r.o. Brno, ona je nosilac projekta procene i likvidacije građevinskih havarija u okviru sanacije posledica ratnih konflikata 1999. godine u Rafineriji nafte Novi Sad. „Ekološki centar“ Novi Sad od usluga nudi pripremu bezbednosnih listi na velikom broju jezika, školovanje i obuku, pripreme pismenih pravila o bezbednosti i zaštiti životne sredine, zatim uvođenje režima prevencije ozbiljnih havarija, otpada, ambalaže, biocida, aerosola, drumskog saobraćaja − transport opasnih stvari ADR. U ponudi takođe imaju i dva programa − Eurisa i Pent All, koji sadrže sledeće podatke: simbole za opasnost, hemijske elemente na jezicima zemalja članica EU kao i pet baza podataka sa opasnim hemijskim materijama. Od stručnih publikacija Ekološkog centra Novi Sad najznačajnija je publikacija „Džepni hemičar“ koja predstavlja stručni vodič za preduzetnike kroz oblast obaveza u vezi sa hemijskim materijama i sredstvima u EU. (“Pregled”)

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.