VRS gađala vojne ciljeve u Sarajevu

Tadašnji komandant VRS, general Mladić optužen je, izmedju ostalog, za terorisanje stanovništva Sarajeva kampanjom artiljerijskih i snajperskih napada, 1992-95.

Predsedavajući sudija Bakone Moloto danas je upozorio optuženog da ne narušava red u sudnici ili će iz nje biti izbačen, pošto se Mladić suviše glasno obraćao svojim advokatima. Sudija je pozvao Mladića i da prestane sa "neprimerenim primedbama" na račun svedoka. Mladić je juče svedoka Van Lindena nazvao "špijunom CIA".

Unakrsno ispitujući Van Lindena, koji je 1992. bio dopisnik britanske televizije Skaj (Sky) iz Sarajeva, Mladićev advokat Branko Lukić sugerisao je da su iz gradske bolnice, višespratnica Unisa, kasarne Maršal Tito i okoline u centru Sarajeva delovali snajperisti i artiljerija Armije BiH.

HAG, 22. avgusta 2012. (Beta)

Pogledajte još