Formirana baza podataka katastra nepokretnosti

Adresa veb sajta je http://katastar.rgz.gov.rs/KnWebPublic

Direktor Republičkog geodetskog zavoda Nenad Tesla precizirao je da je bazu podataka moguće pretraživati unošenjem broja parcele u okviru opštine i katastarske opštine ili unošenjem adrese nepokretnosti (ulica i kućni broj u okviru opštine).

Uz pomoć ovog servisa moguće je dobiti osnovne informacije o nepokretnosti i nosiocima prava - ime, prezime i adresu imaoca prava, odnosno naziv i adresu pravnog subjekta.

"Kod pretraživanja podataka nije moguće koristiti podatke o matičnom broju imaoca prava, niti se ova informacija prikazuje radi poštovanje načela Zakona o zaštiti podataka o ličnosti",
precizrao je direktor Republičkog geodetskog zavoda.

Osnovni cilj je da se omogući građanima i pravnim subjektima da imaju uvid u podatke o nepokretnostima. Predviđeno je da se omogući i identifikovanje nepokretnosti alatima za prostorno pretraživanje i pregled podataka o nepokretnostima na digitalnom katastarskom planu i ortofoto snimcima.

Jedinstveni katastar nepokretnosti podrazumeva da se svi relevantni podaci o nepokretnostima, vlasništvu, objektima i delovima objekata nalaze u jedinstvenoj evidenciji.

BEOGRAD, 28. avgusta 2012. (Beta)

Pogledajte još