Vlada Srbije usvojila predlog zakona o vinu

BEOGRAD, 16. marta 2009. (Beta) – Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je u ponedeljak da je Vlada Srbije usvojila Predlog zakona o vinu, koji je usaglašen sa najnovijom zakonskom regulativom Evrposke unije (EU) i regulativom Međunarodne kancelarije za lozu i vino (O.I.V.).

Usaglašavanjem sa međunarodnom regulativom ostvaruju se uslovi za nesmetan izvoz domaćeg vina na evropsko i svetsko tržište, ističe se u saopštenju i dodaje da je predlog zakona usvojen nakon dve godine javne rasprave i usaglašavanja sa zahtevima proizvođača grožđa i vina.

Novim zakonom se uspostavlja Vinogradarski i Vinarski registar, što će omogućiti popisivanje svih parcela pod vinogradima, kao i vinarija sa njihovim kapacitetima i ostvariti osnovni uslovi usklađivanja sa EU standardima, ali i stvoriti dobra baza za vođenje odgovarajuće agrarne politike i mogućnosti korišćenja stranih fondova.