Ustavni sud zagušen predmetima

BEOGRAD, 31. marta 2009. (Beta) – Predsednica Ustavnog suda Srbije Bosa Nenadić izjavila je u utorak da preti realna mogućnost da taj sud postane zagušen predmetima i opasnost da ta institucija počne da narušava pravo na suđenje u razumnom roku.

Nenadićeva je na konferenciji za novinare ukazala da veliki broj zakona još nije usaglašen sa Ustavom i da je nužno da Skupština ubrza posao oko usklađivanja zakonodavstva sa ustavnim rešenjima i sa međunarodnim konvencijama i pravom.

“Kad zakon nije usaglašen sa Ustavom, to je povod za ustavni spor. Što manje ima neusaglašenih zakona, manja je i mogućnost za vođenje ustavnih sporova”, rekla je Nenadić i podsetila da postoje i pravne praznine koje bi takođe trebalo da budu uređene zakonom.

Ona je ukazala da je Ustavni sud do 31. decembra mogao da ocenjuje samo one zakone koji su bili usklađivani sa novim Ustavom i dodala da više ne postoje procesne smetnje za odlučivanje o ustavnosti bilo kog zakona.