Vlada propisala šta BIA nabavlja bez javnog konkursa

BEOGRAD, 31. marta 2009. (Beta) – Vlada Srbije usvojila je Uredbu koja sadrži listu pokretne i nepokretne imovine čiju nabavku Bezbednosno – informativna agencija (BIA) ugovora kao poverljivu.

Kao nepokretnosti posebne namene određeni su zemljište, službene i poslovne zgrade i prostorije, stanovi za službene potrebe, magacini, skladišta i garaže, montažni objekti i podzemni i nadzemni objekti sa pratećom infrastrukturom.

Pokretne stvari za posebne namene su sredstva operativne tehnike, merna i laboratorijska sredstva, naoružanje i oprema, sredstva veze i telekomunikacija, sredstva informacionih sistema, kriminalističke tehnike, zaštitne opreme i odeće, identifikacione značke i legitimacije, službena vozila, oprema, alati, pribor i uređaji.

Predviđeno je da o pribavljanju tih sredstava odlučuje direktor BIA ili osoba koju on za to ovlasti, u skladu sa planom i budžetskim mogućnostima.