Protest zbog dekriminalizacije uvrede i kevete

Zadržavanje ovih odredbi u Krivičnom zakonu i sama mogućnost da novinari zbog svog rada mogu da završe u zatvoru predstavlja snaženje mehanizma represije nad medijima, ocenio je NUNS u saopštenju za javnost.

NUNS je ukazao da su neprimerena poređenja sa nekim evropskim zemljama, poput Nemačke ili Francuske, koja su zadržala ovo krivično delo u svojim zakonodavstvima, sa sudskom praksom u Srbiji, jer, u tim državama, u 95 i više procenata, slučajevi povrede časti i ugleda u medijima dobijaju svoj epilog pred sudom, ali u parničnim, a ne krivičnim postupcima.

To udruženje je ocenilo da odgovorna javna politika u Srbiji, koja istinski teži jačanju medijskih sloboda i slobode izražavanja uopšte, ne bi smela da se zadovolji samo dekriminalizacijom.

Dekriminalizacija bi morala biti praćena sveobuhvatnim reformama pravnog okvira koje bi garantovale još veći stepen zaštite slobode izražavanja. Dekriminalizacija klevete bi morala biti praćena izmenama i drugih zakona, pored krivičnog, kojima bi se obezbedilo da novinari dobiju delotvornije mehanizme zaštite ne samo u krivičnim, već i u parničnim postupcima, ističe se u saopštenju NUNS-a.

BEOGRAD, 30. oktobra 2012. (Beta)

Pogledajte još