Danas o garancijama za 190 miliona evra kredita Srbijagasa

Srbijagas će kredit koristiti za održavanje tekuće likvidnosti, a izdavanje državne garanacije je predvidjeno Zakonom o budžetu Srbije za 2012. godinu.

Krediti će biti uzeti od OTP banke (10 miliona evra), Folksbanke (70 miliona evra), Vojvođanske banke (20 miliona evra), banke Sosijete ženeral (10 miliona evra), Unikredit banke (10 miliona evra), banke Amsterdam trejd (20 miliona) i Dojče banke (50 miliona).

Predviđeno je da svi krediti budu otplaćeni u roku od tri meseca, a godišnje kamata će biti u visini tromesečnog EURIBOR-a plus bankarska marža od 5,98 do 7,25 odsto.

Skupština Srbije je jula odobrila državne garancije za 210 miliona kredita koji je Srbijagas uzeo od šest komercijalnih banaka.

BEOGRAD, 6. oktobra 2012. (Beta)