Menja se obračun kamate na carinski dug

Obrazlažući predložene izmene Carinskog zakona u Skupštini Srbije, Kalanovićeva je kazala da je medju ključnim razlozima za promenu tog zakona usaglašavanje tog propisa sa odlukom Ustavnog suda Srbije da obračun kamata “primenom konformne metode” nije u saglasnosti sa Ustavom.

Ustavni sud je takvu odluku doneo 12. jula 2012. godine.

Pošto je i u Carinskom zakonu propisana primena konformnog metoda zateznih kamata predloženo je da se iznos manje naplaćene carine kamata obračunava i plaća primenom prostog interesnog računa, kojim se dobija manja kamata.

Kalanovićeva je navela da će se u skladu sa izmenama Zakona o budžetskom sistemu sav novac koji ubira Uprava carine ići u budžet Srbije.

Prema njenim rečima, predloženo je smanjenje rokova za čuvanje carinskih isprava i rokova za obaveštavanje dužnika sa pet na tri godine.

BEOGRAD, 13. novembra 2012. (Beta)