Smederevo ozakonilo eksperimente nad životinjama?!

Skupština Grada Smederava je na 36. sednici održanoj 23. januara 2012. godine izglasala Odluku o uslovima držanja, postupanja i zaštite domaćih životinja na teritoriji Grada Smederava, koja na prvi pogled deluje kao ozvaničenje zaštite prava životinja, posebno napuštenih pasa i mačaka.

POGLEDAJ
: Odluka o uslovima držanja, postupanja i zaštite domaćih životinja na teritoriji Grada Smederava

Eksperimentisanje nad životinjama se najčešće definiše kao upotreba životinja pod kontrolisanim, laboratorijskim uslovima za razne naučne i medicinske svrhe. Naučnici koriste laboratorijske životinje za ispitivanje bioloških procesa kod ljudi i životinja, kao i za testiranje bezbednost hemikalija korišćenih u pesticidima, kozmetici i kućnoj higijeni.

Međutim, ovu odluku gradske vlade Smedereva (link iznad) nikako ne bi trebalo čitati "dijagonalno", već vrlo detaljno pogledati svaki član koji krije pristupe prevaziđene u brojnim, modernim evropskim zemljama.

Facebook grupa S.O.S. abandoned Pets iz ove odluke izdvaja zastrašujući član 40. koji se tiče uhvaćenih pasa i mačaka lutalica, odnosno njihove tragične sudbije nakon hvatanja: "Nakon isteka roka iz člana 35. i 38. ove Odluke, uhvaćeni i oduzeti psi i mačke mogu da se ustupe naučnoistraživačkim i drugim ustanovama, pravnom ili fizičkom licu, uz naknadu troškova hvatanja, prevoza i čuvanja, uz prethodnu saglasnost veterinarskog inspektora. Psi i mačke iz stava 3. ovog člana, pre ustupanja mo raju da budu pregledani, vakcinisani, kastrirani, odnosno sterilisani i obeleženi na odgovarajući način."

Pristalice konvencije o pravima životinja smatraju eksperimente na životinjama krajnje neetičkim, dok ih naučnici smatraju neophodnim za unapređenje kvaliteta čovekovog života. Pobornici eksperimentisanja navode da je stotine godina medicinskog napretka postignuto zahvaljujući eksperimentisanju nad životinjama (srčani bajpas, tehnike za dijalizu bubrega, lekovi protiv raka, vakcine za difteriju, boginje itd.)

Koliko Srbija na ovaj način udaljila od moderne Evrope, dokazuje, pored ostalih i podatak da je Belgija 2010. donela kraljevsku uredbu kojom su pooštrene norme za eksperimentisanje na životinjima.

Da li je moguće da građanke i građani Smederava ćutke prihvataju ovu odluku verujući da je to rešenje koje donosi "dvostruku dobit" - rešava problem pasa i mačaka lutalica plus pomaže naučnicima u otkrivanju lekova za ljude?

Pogledajte još