Podneto 111 krivičnih prijava protiv policajaca

Zbog zloupotrebe službenog položaja podneto je 67 krivičnih prijava, za primanje mita 12, a zbog falisfikovanja isprava osam krivičnih prijava.

Broj krivičnih prijava u poslednjih nekoliko godina je ujednačen što potvrdjuje činjenica da je prošle godine podneto 124 krivičnih prijava.

Poslednji primer prekoračenja policijskih ovlašcenja dogodio se se na mirnom protestu prilikom iseljavanja porodice vatrogasca Zorana Matića u sredu u Beogradu.

Policajac koji je priveo ženu pred njenom maloletnom ćerkom suspendovan je u četvrtak i protiv njega će biti pokrenut disciplinski postupak.

BEOGRAD, 16. novembra 2012. (Beta)