fbpx

Investicijama do radnih mesta

Budući da je rast zaposlenosti koji se bazira na povećanju BDP−a, izvoza i privlačenju direktnih investicija, jedan od osnovnih ciljeva ekonomske politike, Vlada će to u narednom periodu podsticati i dvema posebnim uredbama koje bi trebalo da doprinesu otvaranju kvalitetnih novih radnih mesta kroz direktna investiranja u programe koji imaju obezbeđen plasman vani i državnim podsticajima za veći izvoz malih i srednjih preduzeća. 

Objašnjavajući suštinu tih novina ministar finansija, Mlađan Dinkić, je na konferenciji za novinare, pored ostalog, istakao da je predviđena dodela bespovratnih sredstava za investicije, a reč je o isključivo grinfild ulaganjima, u sve oblasti, osim u poljoprivredi, turizmu, ugostiteljstvu i trgovini, a u ovoj godini ukupno je predviđeno 500 miliona dinara. Ta sredstva će se dodeljivati za investicije u proizvodne delatnosti od dve do pet hiljada evra po novom radnom mestu, za ulaganja u sektor usluga od dve do deset hiljada evra po radnom mestu, dok je za oblast istraživanja i razvoja predviđeno od pet do deset hiljada evra po novozaposlenom. 

Utvrđeni su i kriterijumi za to − od reference investitora i održivosti investicije do mogućnosti izvoza, i recimo, efekata na opštinu. Korišćena su iskustva Irske koja zahvaljujući tome i ostvarila nagli i uspešan razvoj, a koja je recimo davala čak i do 30 hiljada evra po radnom mestu, ali je zato uspela i da 90 odsto tih investicija budu direktne strane. Po rečima Dinkića, koji će upravo danas biti u poseti Irskoj radi razmene i konkretnih iskustava, ovo je potpuno nova politika podsticanja direktnih investicija koje će uz to pratiti i odgovarajuće poreske olakšice. Inače, ovo će važiti u naredne tri godine, a prvi konkursi mogu se očekivati tokom leta. Dinkić je, inače, juče potvrdio da ima velikih interesovanja za ovakve grinfild investicije, posebno  u strateškim sektorima, poput energetike, gde se ova ulaganja već procenjuju na dve milijarde evra, uključujući i nove HE, zatim u automobilskoj industriji, tekstilu i slično. I kako je podsetio i ovom prilikom, Srbiji godišnje treba najmanje 2,5−3 milijarde stranih direktnih investicija.

Drugom uredbom su predviđeni državni podsticaji za veći izvoz malih i srednjih preduzeća u vidu bespovratne pomoći za promociju proizvodnih programa, istraživanje tržišta, izradu novog dizajna proizvoda ili pakovanja, uvođenje i sertifikaciju novog standarda,učešće na sajmovima, marketinšku aktivnost na stranim tržištima, a sve sa ciljem da se poveća njihova konkurentnost. Predviđeno je da se po ovom osnovu može najmanje odobriti 250 hiljada a najviše 2,5 miliona dinara, a za promotivne materijale pola miliona. Dodeljena sredstva mogu biti najviše do polovine odobrenih troškova za prijavljene aktivnosti. Dinkić je juče najavio da će penzioneri sredinom jula, kao vanrednu isplatu, dobiti i drugu ratu javnog duga (prva je bila u decembru) u visini četvrtine tekuće penzije za šta je već izdvojeno četiri milijarde dinara, a u ovom mesecu sledi i povećanje plata zaposlenima u javnom sektoru. On je prvo precizirao da će mladim službenicima u državnoj upravi, sa stažom do pet godina, plate biti povećane do 40 odsto, kako bi se i po tom osnovu sprečio njihov sve veći odlazak u privatni sektor.

Na osnovu sporazuma sa sindikatima i u institucijama kulture sledi povećanje plata zaposlenih od šest do 17 odsto u julu. One će biti povećane i policiji za 12 odsto. Dinkić je rekao da će u državnoj administraciji u julu povećanje plata iznositi od dva odsto za sve zaposlene do 40 odsto, koliko će biti uvećano mladim službenicima. Za celu 2006. za zaposlene u javnim službama i državnoj upravi predviđeno je povećanje plata od oko 15 odsto, a u zdravstvu i do 48 odsto, budući da su tu ostvarene i najveće racionalizacije, rekao je Dinkić. (“Pregled”)

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.