Raspravao o amandmanima na budžet za 2013.

Vladajuća koalicija podržaće predloženi budžet, dok su poslanici opozicije u načelnoj raspravi, koja je završena u ponedeljak, najavili da neće glasati za predloženi budžet jer je, kako su ocenili, nerealan i znatno će otežati život gradjana.

Predlogom budžeta za 2013. predvidjeni su ukupni prihodi od 956,4 milijarde dinara i rashodi od 1.078,3 milijarde dinara, tako da će budžetski deficit iznositi 121,9 milijardi dinara, odnosno 3,3 odsto bruto domaćeg proizvoda.

Od 16 do 19 sati članovi vlade odgovaraće na pitanja poslanika što je Poslovnikom o radu parlamenta utvrdjeno za svaki poslednji četvrtak u mesecu.

BEOGRAD, 29. novembra 2012. (Beta)