Stali mu na najosetljivije mesto - Moguća zaplena Miškovićeve imovine

"Zahtev podnosi tužilac koji je dužan da sprovede i finansijsku istragu i da pruži sve dokaze o vrednosti imovine okrivljenih, kao i zavisnih lica, odnosno članova porodice. Kad se dostavi sudu zahtev, sud po pravilu treba da održi raspravu i nakon toga u roku od pet dana da donese privremenu zabranu da okrivljeni i treća lica raspolažu imovinom. Mislim da su te zakonske odredbe preširoke i da je taj zakon loš, jer ostavlja mogućnost da se zabrana odnosi i na imovinu koja nije stečena u periodu za koje se okrivljeni tereti. Recimo, iako je okrivljen za poslove iz dvehiljaditih, mera se može izreći i za ono što je stekao osamdesetih", navodi Vujin za Danas.

Pogledajte još