Oksfordske studije uskoro u Novom Sadu

Zahvaljujući zapaženim obrazovno-naučnim rezultatima, kao i mnogobrojnim nagradama i priznanjima VPŠ je uspela da, posle duge kampanje i pregovora, postigne sporazum o saradnji sa Magna karta koledžom Oksford univerziteta, izjavio je danas Tanjugu direktor VPŠ akademik Radovan Tomić. Saradnja će, po njegovoj oceni, omogućiti jačanje naše visokoškolske ustanove.

On je napomenuo da će, uz pomoć namenskih fondova oksfordskog univerziteta, u Novom Sadu biti obezbeđeno studiranje za određeni broj studenata po nižim školarinama nego što su na Oksfordu.

Prema nedavno zaključenom sporazumu, saradnja će biti ostvarivana i u održavanju zajedničkih naučnih skupova, sprovođenje zajedničkih istraživačkih projekata, razmeni rezultata naučnog istraživanja, publikacija i nastavnog materijala kao i praktičnih iskustava korišćenjem naprednih tehnologija i metoda predavanja.

Dogovoreni su i razmena predavača i istraživača koji bi sprovodili istraživanja i držali predavanja, studentska i akademska razmena radi boljeg upoznavanja sa istorijom, kulturom, obrazovanjem kao i sa ostalim aspektima života u Srbiji i Ujedinjenom Kraljevstvu.

Biće, između ostalog, omogućeni razvoj i sprovođenje programa za studente koji zadovoljavaju zahteve oba nastavna programa, kao i zajednički program koji obuhvata razmenu studenata obe strane, organizovanje obrazovnih kurseva u prostorijama Magna karta koledža ili njegovih partnera.

(B92)