Koliko je radno vreme poslanika?

Ideja da imaju osmočasovno radno vreme ujedinila je i vlast i opoziciju. Smatraju da bi za poslanike trebalo naći neki drugi metod kako da više remena provode u sali.

“Ja se zalažem za to da poslanici imaju najmanje osmočasovno radno vreme, ali sam apsolutno protiv toga da se to shvati na način da treba sedeti osam sati u sali jer onda znači da poslanici ne rade”,
kaže Balint Pastro, poslanik SVM.

“Mislim da svaki poslanik treba da je na raspolaganju 24 sata s obzirom na funkciju koju obavlja. Normalno bi bilo da za poslanike koji su u stalnom radnom odnosu da vreme planiraju za odrzavanje sednica i donošenje odluka”
, kaže Petar Škundrić, poslanik SPS-a.

“Ja mislim da je to vrlo nemerljivo, i šta znači osmočasovno radno vreme, da li ćemo se otkucavati kad ulazimo u skupštinu ili će se računati vreme koje sedite u sali. Mislim da je i jedno i drugo potpuno besmisleno i predstavlja nerazumevanje načina funkcionisanja skupštine i onoga što jeste njena prava uloga”, kaže Miljenko Dereta, poslanik LDP.

Vladajuća većina ima drugi predlog kako povećati prisustvo poslanika u sali.

“Rad narodnih poslanika ne može da se oceni samo prisustvom u sali, u plenumu, iako je bila ideja koju ćemo sa zaštitom spomenika kluture da se obeleži mesto imenom i prezimenom, da se zabrine malo…pa kad je prazno da objasni glasačima zašto nije na poslu”, kaže Zoran Babić, predsednik Administativnog odbora.

Profesor Fakulteta političkih nauka Slaviša Orlović navodi da ideja o osmočasnovnom radnom vremenu za poslanike nije pravo rešenje jer njihov posao ne predstavljaju samo sednice.

“Ono što je važnije da se formalizovati može ili sankcionisati samo poslovnikom da on kaže da ispod određenog prisustva ne mogu da se vode rasprave. Glavni utisak je da se vode rasprave u polupraznoj sali, kod usvajanje dnevnog reda i nekih odluka. jedino u tom pomeranju stvari mogu da se reši problem kao što je neodgovorno ponašanje poslanika”, kaže Orlović.

Slična ideja o obaveznom radnom vreme nije zaživela ni u hrvatskom Saboru urpkos obećanju premijera Zorana Milanovića. Ono što je novina za njih je da imaju obavezu da se evidentiraju pri ulasku kako u zgradu Sabora tako i u samu salu, a ta evidencija dostupna je građanima na internet stranici Sabora.

(B92)