U toku pregovori sa Šarićem o predaji: Čeka ga znatno manja kazna?

Kako saznaje list "Danas", po nagoveštajima o pregovorima sa Darkom Šarićem o njegovoj predaju, njemu bi bio ponuđen povoljniji položaj u procesu koji se u Beogradu vodi protiv njega kao organizatora grupe za šverc velikih tovara droge iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu.

Šarić eventualno ili ne bi više bio označen kao glavni organizator kriminalne grupe ili bi se u postupku protiv njega koristio blaži zakon, po kome bi bio osuđen na višestruko manju kaznu od maksimalnih 40 godina zatvora. U toj eventualnoj nagodbi, on bi zauzvrat dao detaljne informacije o tokovima novca vezanog za trgovinu kokaina, odnosno o njegovom "pranju“ kroz kupovinu nekretnina, privatizaciju i investicije u Srbiji.

Ipak, ovaj slučaj je daleko od nekih informacija kakve su recimo postojale tačno pre deset godina, kada je nekoliko dana pre ubistva premijera Zorana Đinđića, tadašnji šef surčinskog kriminalnog klana Ljubiša Buha dao izjavu tadašnjem specijalnom tužiocu u srpskoj ambasadi u Slovačkoj.

Beogradska štampa trenutno spekuliše da je Darka Šarića u Švajcarskoj locirala američka agencija za borbu protiv narkotika DEA, dok se ranije tvrdilo da su presretnuti pozivi i poruke sa Šarićevog telefona, u jednoj od bliskih država u regionu.

Sadržaj presretnutih komunikacija upravo zauzima najvažniji deo dokaznog materijala optužnice srpskog Tužilaštva za organizovani kriminal. Karakteristično za ovaj proces, praktično započet u maju prošle godine objedinjavanjem četiri optužnice za šverc kokaina na različitim destinacijama, protiv više od 30 okrivljenih, upravo je digitalna forenzika.

Tačnije, sadržinom SMS poruka, listinzima poziva, šiframa za mobilne telefone i pripejd kartice, te podacima sa kompjutera, dokazuje se postojanje grupe koja je međusobno razmenjivala uputstva i naredbe za preuzimanje, skladištenje i prenos kokaina.

Međutim, advokati odbrane nastoje da ospore da su ta "prisluškivanja" i "pristupi" obavljeni u skladu sa zakonom i uz valjano sudsko odobrenje, kao i da su datirani u skladu sa optužnicom.

Sredinom novembra 2012, Okružni sud u Ljubljani oslobodio je glavne optužene u slovenačkom ogranku Šarićeve grupe, na čelu sa Draganom Tošićem. Slovenački sud je oslobađajuću presudu obrazložio time da su dokazi iz inostranstva, odnosno iz Srbije odbačeni, jer je policija do njih došla na nezakonit način - nezakonitim prisluškivanjem telefona i kompjutera.

Šarićev beogradski advokat Zdenko Tomanović smatra da je ova odluka ispravna, jer su dokazi prispeli iz Srbije bili "pravno nedopušteni".

- Odbrana Darka Šarića nastoji od početka ovog suđenja da utiče da se stvore uslovi za fer i pošteno suđenje. Jer 2010. i 2011. nije bilo uslova za fer suđenje s obzirom da smo umesto suđenja u sudu na osnovu dokaza imali pre svega javno i medijsko izricanje presuda na osnovu "dobro obaveštenih krugova“, gde je pretpostavka nevinosti zamenjena pretpostavkom krivice - ocenjuje Tomanović i dodaje da odbrana nastoji da nametne stav da je deo fer suđenja i pitanje da li su dokazi bili pribavljeni u skladu sa međunarodnim pravom i domaćim zakonodavstvom.

Prema njegovim rečima, teza odbrane je da ne mogu da se prihvate dokazi proistekli iz pravno nedopuštenih informacija.

- U veoma obimnom predmetu, koji ima oko 100.000 stranica, postoji obilje dokaza koji se temelje na podacima i dokazima do kojih se došlo kršenjem i domaćeg i međunarodnog prava. Recimo, iz telefonskih razgovora lica koja se prisluškuju bitno duže nego što to pravo dozvoljava. Postoje brojni dokumenti kao rezultat protivzakonitih radnji tokom prikupljanja dokaza, ali i namešteni i štimovani dokumenti - ukazuje Tomanović.

On smatra da je na sudskom veću "ozbiljan i veliki posao najpre da obezbedi sva dokumenta koja su pravno relevantna i koja se nalaze u različitim službama i institucijama koje se štite najrazličitijim stepenom tajnosti, zatim da objedini sva dokumenta i podatke i odredi šta je to pravno prihvatljiv dokaz na osnovu kojeg se nekom može suditi".

Prema njegovim rečima, sa svoje strane, to čini i odbrana.

- Odbrana koristi sve pravno dozvoljene mere da dođe do pojedinih dokaza i podataka, i ima jasnih pokazatelja da bitne informacije nisu bazirane na zakonu - tvrdi Tomanović za Danas.

Izvor: J. Lukač za "Danas"

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.