Muške priče

Aleks, Antoan, Džef i Mani, četiri stabilna ali nezrela prijatelja, nalaze se na životnoj prekretnici. Niz događaja, koji ih suočavaju sa situacijama u kojima se na snalaze, teraju ih da se poveravaju, pomažu, suočavaju i preispituju.