Prijavite nasilje nad životinjama

Ljudi imaju moralnu obavezu i dužnost da poštuju životinje i brinu o životu i dobrobiti životinja čiji opstanak zavisi neposredno od njih.

Građani Srbije imaju zakonsku obavezu da brinu o očuvanju vrste i o zaštiti života i dobrobiti svake jedinke“ i stoga je njihova dužnost da spreče i prijave Ministarstvu unutrašnjih poslova ili Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sve oblike zlostavljanja životinja i ugrožavanja njihovog života i zdravlja.

Neadekvatna reakcija nadležnih, kao i izricanje blagih kazni ili potpuno odsustvo kažnjavanja zlostavljanja i ubijanja životinja predstavljaju sve veći problem, s obzirom da sve više građana postaje svesno svoje obaveze prijavljivanja zločina nad životinjama i da to mnogi od njih vrlo savesno i čine. Često nam se javljaju građani jer su u nedoumici kome da prijave određeni vid zlostavljanja životinja (naš zakon poznaje različite vidove fizičkog i psihičkog zlostavljanja), ali i zato što su ih nadležne institucije pogrešno uputile na neku drugu službu ili uopšte nisu reagovale.

U decembru 2012. Uprava za veterinu i Grad Beograd pokrenuli su kampanju "Prijavite nasilje nad
životinjama"
. Edukativnim spotovima koji se emituju na nacionalnoj televiziji građani se informišu o zakonskoj obavezi da pozivanjem broja 192 prijave policiji krivično delo zlostavljanje i ubijanje životinja. Kampanja će svakako povećati broj prijavljenih zločina i verovatno će doprineti i da se stvari menjaju, ali samo ako građani budu uporno zahtevali od nadležnih da postupaju u skladu sa zakonom, pogotovo kada se radi o delima koja se gone po službenoj dužnosti kao što je zlostavljanje i ubijanje životinja.

Događa se da policija ne želi da izađe na lice mesta (u Beogradu se to sve ređe događa, a van Beograda nažalost i dalje suviše često) i u tom slučaju je neophodno da se podnese krivična prijava nadležnom tužilaštvu, makar i protiv nepoznatog počinioca. Podnošenje krivične prijave je besplatno, kao i prijavljivanje policiji. Kada je u pitanju, na primer, ubijanje vlasničkog psa ili mačke od strane poznatog počinioca, vlasnik ima pravo i da traži odštetu i tako dalje. Mnogo puta građanima je potrebna pomoć i zato se obraćaju udruženjima za zaštitu životinja.

Ne prijavljuju se svi vidovi zlostavljanja životinja policiji. Ukoliko se radi o zlostavljanju koje podrazumeva uskraćivanje adekvatne hrane, čiste vode, lečenja kada je životinja bolesna, kontinuirano držanje psa na lancu, držanje životinje u neadekvatnom smeštaju ili čak bez ikakvog skloništa, život životinje u neprestanom strahu, svakodnevno izlaganje stresu, sprečavanje da ispoljava svoje prirodno ponašanje u skladu sa njenom vrstom, i tako dalje, kada je nekoj životinji ugrožena dobrobit, odnosno kada joj je uskraćena neka od pet sloboda ili više njih, prijava se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno poziva se Republička veterinarska inspekcija Uprave za veterinu. Najverovatnije ćete morati da pošaljete prijavu u pisanom obliku, nemojte da vam bude teško da to učinite.

Dosadašnja praksa postupanja po prijavama nadležne inspekcije mogla bi da bude ocenjena najlošijom ocenom. Čak i kada su prijave za napuštanje pasa u pitanju, u situaciji kada je jasno da se radi o napuštanju koje je uzrok stvaranja populacije uličnih pasa koja predstavlja problem u čitavoj Srbiji, ishod je bio nezadovoljavajući. Prijavljivanje masovnog zlostavljanja pasa u neregistrovanim prihvatilištima za napuštene životinje, bilo da se radi o privatnim prihvatilištima ili onima koja se nalaze u sklopu nekog javnog komunalnog preduzeća, ili o posebnom obliku zlostavljanja životinja koje najčešće uključuje i dugotrajno maltretiranje ljudi (hordašenje u stambenim zgradama i usred stambenog naselja), dosad nije dalo nikakve rezultate.

Sve to govori da se postojeća regulativa u oblasti zaštite dobrobiti životinja ne sprovodi i da država nije zainteresovana da rešava probleme za koje postoje adekvatna rešenja.

Komunalna policija nadgleda sprovođenje delova lokalnih Odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca koji nisu u nadležnosti Republičke veterinarske inspekcije (način držanja i izvođenja kućnih ljubimaca), kao što je na primer udaljenost boksa za psa od stambenog objekta na susednoj parceli, izvođenje pasa na javne površine i u parkove za pse, da li vlasnici pasa počiste izmet svog psa sa javne površine. Ona nema nadležnost da reaguje u slučajevima zlostavljanja i ubijanja životinja, ali ponekad se događa da ima određenu nadležnost, kao na primer u slučaju ubijanja golubova u Novom Sadu.

Zakon o dobrobiti životinja
Građane zbunjuje podela nadležnosti jer često u jednom slučaju različite institucije imaju određenu nadležnost.

Kada su u pitanju divlje životinje, podela nadležnosti je još komplikovanija. U svakom slučaju, obratite se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ili ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine, a trenutno je to Ministarstvo energetike, rudarstva i zaštite životne sredine koje će vas uputiti kome treba da se obratite jer to zavisi i od toga da li se radi o posebno zaštićenoj vrsti divljih životinja, da li ta životinja živi na slobodi, i tako dalje.

Autor: Nataša Vukmirović
Ljudi za životinje

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.