Novo suđenje za ubistvo Brisa Tatona?

pelacioni sud ukinuo je prvostepeno rešenje Višeg suda u Beogradu kojim je odbačen zahtev advokata Ivana Grkovića i Dejana Puzigaće, osuđenih za ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona, za ponavaljanje postupka

Apelacioni sud ukinuo je prvostepeno rešenje Višeg suda u Beogradu kojim je odbačen zahtev advokata Ivana Grkovića i Dejana Puzigaće, osuđenih za ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona, za ponavaljanje postupka završenog presudom Višeg suda u Beogradu 25. januara 2011. godine, saopšteno je iz ovog suda.

Po mišljenju Apelacionog suda, prvostepeno rešenje je doneto uz bitnu povredu odredaba krivičnog postupka, jer ne sadrži odgovarajuće razloge o činjenicama kojima se prvostepeni sud rukovodio prilikom donošenja odluke da odbaci zahtev branilaca osuđenih za ponavljanje krivičnog postupka, kaže se u saopštenju.

Pored toga, protivrečno je stanju u spisima predmeta obrazloženje prvostepenog suda da zahtev za ponavljanje postupka treba odbaciti jer isti ne sadrži činjenice i dokaze podobne da se na osnovu njih dozvoli ponavljanje postupka, kosntatovao je Apelacioni sud.

U prvostepenom rešenju je, takođe, izostala odgovarajuća analiza i ocena ostalih predloga iz zahteva za ponavljanje postupka, navodi se u saopštenju i dodaje da je predloženo da se u svojstvu svedoka ispita potencijalni očevidac koji je pozvao hitnu pomoć, kao i navodni očevici na okolnosti pada oštećenog, što može biti od uticaja za pravilno utvrđenje svih bitnih činjenica, odlučnih za rešavanje konkretne krivičnopravne stvari

U cilju pravilne analize i ocene podobnosti tih "novih" dokaza eventualno je trebalo da se sprovedu i određene izviđajne radnje, kako bi se utvrdilo šta je njihova sadržina, odnosno da li ti svedoci iznose neke nove činjenice, koje nisu bile predmet analize i ocene u dosadašnjim fazama postupka, piše u saopštenju Apelacionog suda.

Okrivljeni Grković i Puzigaća tražili su ponavaljanje postupka završenog presudom Višeg suda u Beogradu od 25. januara 2011. godine kada su optuženi za ubistvo Francuza Birsa Tatona u centru Beograda Đorđe Prelić i Dejan Puzigaća osuđeni su na 35, odnosno 32 godine zatvora, a Ljubomir Marković i Ivan Grković na po 30.

Te kazne su godinu dana kasnije prepolovljene.

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.