fbpx

Čisti računi Srbije i Crne Gore

Srbija naslednica članstva u svim međunarodnim finansijskim organizacijama sa punim kvotama i članskim ulogom, a Crna Gora će vrlo brzo aplicirati novo članstvo

Bivšoj državnoj zajednici nije pošlo za rukom tri godine a nezavisne države Srbija i Crna Gora uspele su za samo tri nedelje da se dogovore o članstvu u međunarodnim finansijskim organizacijama i o razgraničenju finansijskih prava i obaveza.Sporazum o tome juče je u Vladi Srbije i potpisan, s tim što ubrzo predstoji i njegova ratifikacija u skupštinama, crnogorskoj odmah a u srpskoj u septembru. Potpise na ovaj sporazum juče su stavila oba ministra finansija, Mlađan Dinkić i Igor Lukšić i guverneri centralnih banaka Radovan Jelašić i Ljubiša Krgović. Juče su započeli i tehnički razgovori o regulisanju isplata penzija i za očekivati je da će i ovaj posao biti uskoro završen. Ministar Dinkić je tim povodom ocenio da je potpisivanje ovog sporazuma ključno za saradnju i nastavak dobrosusedskih odnosa zasnovanih na čistim računima između ove dve sada nezavisne države, uz jasno demonstriranje političke volje da se takvi odnosi mogu razvijati i ubuduće. Sporazumom je, kako je objasnio Dinkić, Srbija nasledila članstvo u svim međunarodnim finansijskim organizacijama, i to sa punim kvotama i postojećim članskim ulogom − u MMF-u, Svetskoj banci, Evropskoj banci za obnovu i razvoj, kao i u Banci za razvoj Saveta Evrope. Obe države servisiraće svaka svoje obaveze prema Svetskoj banci i to preko NBS kao ranije utvrđenog fiskalnog agenta.

Što se Fonda tiče, Srbiji pripada kvota od oko 700 miliona dolara. A kad je reč o razgraničenju i podeli finansijske imovine, tu je primenjen princip iz Sporazuma o sukcesiji bivše SFRJ koji se odnosi i na devizne rezerve i na podelu zlata. Crnoj Gori, kako je objasnio Dinkić, pripada 5,88 odsto zajednički nasleđenog, i to u valutama i u zlatu kako je i dobijeno, a sa čim će moći da raspolaže odmah pošto se ovaj sporazum ratifikuje u skupštinama. Prema rečima ministra Lukšića, činjenica da su se obe države vrlo brzo dogovorile oko ovog međudržavnog ugovora, kao i da je time ostvaren konstruktivan kompromis dobra je i poruka međunarodnim finansijskim organizacijama i posebno EU. Lukšić je ponovio da će Crna Gora vrlo brzo aplicirati za novo članstvo u ovim institucijama i ne očekuje da će imati nekih dodatnih troškova zbog toga, budući da je Sporazumom regulisan i način podele finansijske imovine. Očekuje da će brzo biti postignut i dogovor o podeli fizičke imovine, poput ambasada i konzulata. A osvrćući se na pitanje fiskalnog agenta, oba guvernera su ponovila da će to biti NBS − do učlanjenja Crne Gore u međunarodne finansijske organizacije. (“Pregled”)

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.