Godina penzionera u Srbiji: 80.000 odlazi u penziju

Projekcije su da bi u 2013. godini ukupan broj penzionera mogao biti uvećan za 0,9 odsto, jer se u računicama pošlo od podatka da Fond PIO godišnje obustavi isplate na oko 60.000 adresa, uglavnom zbog smrti korisnika – objašnjava Ivan Mimić, finansijski direktor Fonda PIO i dodaje da se u ovom času penzije isplaćuju na 1.700.140 adresa širom Srbije.

On, međutim, podseća da je u 2012. godini došlo do svojevrsnog presedana jer je ovom fondu pripojen vojni koji je u tom času imao tačno 47.114 penzionera sa činovima.

Zaostaju za platom
Pet godina ranije penzioneri u Srbiji su u proseku podizali ček od 17.639, a radnici platu od 32.746 dinara. Kraj 2012. najstariji su dočekali sa primanjima od 23.563 dinara, dok su se prosečne republičke zarade ”popele” na 42.395 dinara

Preuzimanjem obaveza nekadašnjeg Fonda SOVO naglo je skočio broj novih korisika u Fondu PIO, i to za 3,8 odsto u odnosu na 2011, što je bilo značajno uvećanje, ali je reč o izuzetku koji nema uticaja na već ustaljene trendove – smatra Mimić.

Dragana Kalinović, direktorka Fonda PIO, kaže da ni novi ni stari penzioneri nemaju razloga da brinu o tome da li će u narednih 12 meseci biti dovoljno novca za sve isplate, jer je on – obezbeđen:

Sve penzije će se isplaćivati redovno, s tim da će u ovoj godini poljoprivredni penzioneri podizati svoje čekove iz jednog dela, umesto iz dva.

U Direkciji računaju da će tako, u 2013. godini, na isplate svih penzija biti potrošeno 584,2 milijarde dinara, odnosno 30,8 milijardi više nego što je bio slučaj u prethodnoj.

Očekivani prihodi od doprinosa su 302,4 milijarde dinara, a ostatak, odnosno 47 odsto, biće pokriven iz budžeta – kaže Kalinovićeva i ujedno dodaje da zasada nema nikakvih reči da bi država mogla da prištedi na najstarijima smanjivanjem dotacija uprkos optužbama da upravo penzije čine najveći rashod državnog budžeta:

U pitanju je zapravo igra brojkama, jer se 70 odsto penzija pokriva od doprinosa, dok država za ovu namenu dotira samo 30 odsto. Preostalih 17 odsto je namenjeno za druga medicinska i socijalna davanja, kao što su tuđe nege i pomoći.

Izvor: Novosti