Lovnim turizmom protiv Srbije

Lovišta Srbije opustošena su, brojnost svih vrsta divljači je smanjena, neke životinjske vrste nalaze se na rubu istrebljenja, a uprkos tome, u Srbiji se planira da se divljač unovči kroz lovni turizam.

Osamdesetih godina Srbija je bila veoma privlačna destinacija za lovce iz inostranstva. Danas Srbija ponovo pokušava da privuče naoružane turiste i omogući im da ubijaju divlje životinje. Zbog propisa Evropske unije u oblasti veterinarsko-zdravstvene zaštite danas se stranim lovcima omogućava pre svega trofejni odstrel srndaća i druge divljači i odstrel pernate divljači letnjeg lova.

U prethodnih nekoliko godina naši mediji su mnogo puta izveštavali o krivolovu čiji akteri su bili strani državljani, kao i o švercu ubijenih životinja preko granice. Prošle godine su u koferu državljana Italije pronađeni leševi 240 ptica bez prateće dokumentacije, od kojih su neke bile zakonom zaštićene vrste.

U septembru ove godine, u nameri da ih prodaju italijanskim restoranima, grupa Italijana u saradnji s upravnikom lovišta u Bujanovcu za jedan dan ubila na desetine jedinki deset zaštićenih vrsta.

Novi Zakon o divljači i lovstvu predviđa da se pri nadležnom Ministarstvu (sekretarijatu) formira poseban fond za razvoj lovstva i da se sredstva koriste za nove programe koje će nuditi lovišta, a sve u cilju obezbeđenja boljih uslova za divljač, pa time i povećanje broja divljači u lovištima. Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Danilo Golubović izjavio je da su lovački savezi svojom lošom komunikacijom i narušenim međuljudskim odnosima doprineli devastaciji srpskog lovstva. Kao dugogodišnji lovac, Golubović smatra da lovstvo Srbije ima veliku perspektivu, ne samo kao privredna grana, ne samo potencijal za zapošljavanje u ruralnom područjima i ruralnim turizam, nego i kao nešto što može da doprinese značajnoj diplomatskoj aktivnosti naše zemlje u svetu.

 

Lovni turizam je jedan od novijih smerova novosadskog Prirodno-matematičkog fakulteta u okviru Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo. Na osnovnim studijama studenti polažu ispite: Osnove lovstva, Poznavanje divljači sa osnovama kinologije, Gajenje i zaštita divljači, Oružje, municija i oprema za lov, Lovni turizam, Planiranje i uređenje lovišta, kao i Biologija i klasifikacija lovne divljači. Lovna kinologija i Gastronomija u lovnom turizmu su izborni predmeti na osnovnim studijama. Obavezni predmeti na master studijama su: Ribolovni turizam, Lovački trofeji, Edukacija u lovstvu i lovnom turizmu, Biologija i klasifikacija lovne divljači, Osnovi turističke valorizacije, a izborni predmeti na master studijama su: Ustanovljavanje lovišta i gazovanje u lovstvu i Etika lovnog turizma.

Šta zapravo treba da nauče studenti lovnog turizma? Kako da privuku lovce iz inostranstva i omoguće im ubijanje divljih životinja u Srbiji? Ima li ikakvog smisla u pospešivanju lova u Srbiji gde pojedina lovačka društva koja se zalažu da se uvede red u ovu oblast i sama muku muče i sa sopstvenim članovima koji čine krivično delo krivolova i sa duboko ukorenjenim navikama da se divlje životinje ubijaju po sopstvenom nahođenju?

Autor: Nataša Vukmirović Ljudi za životinje

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.