Prolazak kroz Srbiju biće skuplji za 100 evra nego kroz Bugarsku i Rumuniju!

Tačnije, prolazak kroz Srbiju, po šleperu, biće skuplji za oko 100 evra u odnosu na trasu kroz Rumuniju i Bugarsku.

Iz Ministarstva građevinarstva stižu upozorenja da država hitno mora da ubrza carinske procedure i smanji takse, inače će “teškaši” uskoro da nas zaobilaze.

Prema kalkulacijama auto-prevoznika, za polovinu će se smanjiti trošak prelaska Dunava na Koridoru 4. Trenutna cena feribota po kamionu iznosi nešto manje od 100 evra, dok se očekuje da mostarina na “Dunavu 2″ neće prelaziti 50 evra.

Računajući putarine kroz Mađarsku i Rumuniju, korišćenje Koridora 4 sigurno će biti jeftinije za 100 evra po kamionu u poređenju sa Koridorom 10. Međunarodni prevoznici tvrde da im put kroz Srbiju, osim gubitka vremena na granicama, odnosi ukupno oko 200 evra po kamionu.

Problem pojednostavljenja i ubrzanja procedura na graničnim prelazima je multidisciplinarnog karaktera i mora se uspostaviti efikasna koordinacija rada svih pograničnih službi – kaže Miodrag Jocić, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva.

Osim pogranične policije i carine, na granicama su privremeno ili trajno locirane i razne inspekcijske službe. Tranzitne troškove za prolazak kroz Srbiju trebalo bi smanjiti.

Trenutno, terminalna taksa za šlepere u Dimitrovgradu iznosi oko 20 evra, koliko košta i tranzitna propratnica, a naknada za korišćenje puteva za strana motorna vozila je oko 55 evra. Tome treba dodati putarinu, koja od Niša do Subotice za “teškaše” iznosi oko 70 evra. Sa susednim zemljama trebalo bi organizovati zajedničke granične prelaze. Takođe, valjalo bi ubrzati radove na kompletiranju Koridora 10, a posebno obilaznice oko Beograda.

Izvor: Novosti