Panda: od kolevke do bambusa

Panda stara sedam dana

(old_image)

Panda stara trinaest dana

(old_image)

Velika panda:
(old_image)

Izvor: Kurir

Pogledajte još