Hemikalije koje se nalaze u svakom domu uzrokoju rak, astmu, nepolodnost...

U izveštaju se ističe da se takozvana EDC jedinjenja (koja izazivaju poremećaje endokrinog sistema) koriste u izradi igračaka, PVC podova, pa čak i kreditnih kartica i da ih treba zabraniti da bi se zaštitile buduće generacije.

U studiji se ističe da su potrebna dalja istraživanja da bi se u potpunosti razumela veza između jedinjenja EDC, sastavnog dela industrijskih proizvoda koje koristimo u kući, i “konkretnih bolesti i poremećaja”.

Otkriveno je da kontakt s tim jedinjenjima izaziva rak testisa, dojke i tiroidne žlezde, utiče na razvoj nervnog sistema kod dece i hiperaktivnost s poremećajem pažnje kod mališana.

Hemijske supstance ftalati umanjuju plodnost žena i dovode se u vezu s dečjim bolestima, uključujući leukemiju.

(old_image)

Pod sumnjom je i bisfenol A, koji se nalazi u predmetima sa kojima svakodnevno dolazimo u dodir, recimo limenkama ili naočarama za sunce. Ta veštačka jedinjenja remete prirodan rad hormona, koji imaju kljčni značaj za rast i razvoj ljudskog organizma i ukupno zdravlje čoveka.

Studija pod naslovom “Najnovija naučna saznanja o hemikalijama koje izazivaju endokrine poremećaje” urađena je pod rukovodstvom IOMC, Međuorganizacijskog programa za zdravu kontrolu hemikalija. IOMC sarađuje s brojnim agencijama UN i ovo je dosad najsveobuhvatnije studija o tom problemu.

“Različiti sistemi na koje utiču ove hemikalije obuhvataju hormonski sistem i čitav niz sistema, počev od onih koji kontrolišu razvoj i funkcionisanje reproduktivnih organa, pa do tkiva i organa koji regulišu metabolizam i sitost.

Stoga te supstance izazivaju gojaznost, neplodnost ili smanjenu plodnost, deficit pažnje i poremećaje u učenju, dijabetes i kardiovaskularne bolesti kod odraslih i čitav niz drugih oboljenja ”
, ističe se u izveštaju.

U sličnom izveštaju objavljenom pre 10 godina, govori se o “slabim dokazima” da su te hemijske supstance štetne po ljudsko zdravlje.

"Najnovija naučna otkrića pokazuju da su ljudim širom sveta izloženi ovim supstancama i opasnostima koje one izazivaju. Naša dužnost je da zaštitimo buduće generacije - istakla je dr Marija Neira, direktorka SZO za javno zdravlje i životnu sredinu."

Prošle godine slično upozorenje izdala je Evropska agencija za životnu sredinu (EEA), koja je saopštila da ECD u kozmetičkim sredstvima i lekovima mogu da budu štetni za ljude.

(Blic)

Pogledajte još