Bez konkursa zaposleni skoro svi novi državni službenici

Programski direktor Transparentnosti Srbija je na konferenciji za novinare rekao i da je aktuelna vlada, prema podacima koje je Tranaprentnost sakupila, od formiranja raspisala samo 12 konkursa za "postavljena lica", što su najviše državne funkcije ispod ministara i zamenika.

Njih 148 je imenovano na osnovu člana 179 Zakona o državnim službenicima, čija primena je trebalo da prestane još početkom 2011. godine, dodao je on.

Nenadić je objasnio da je tim Zakonom iz 2005. godine propisano da državni službenici na položaju moraju da prođu konkurse, a kao rok za prekid sa starom praksom bio je određen 31.12 2010. godine.

Tada je, prema slovu Zakona, svim zatečenim službenicima koji su imenovani bez konkursa morala da prestane dužnost, a zatim da novi budu izbarani na osnovu konkursa.

"Međutim, danas se i dalje upotrebljava član 179 kojim je predviđeno da se nakon razrešenja službenika postavljenog bez konkursa imenuje novi, takođe bez konkursa, ali je ta mogućnost trebalo da važi samo u periodu od donošenja zakona do 31.12.2010 godine", objasnio je Nenadić.

Taj član, naglasio je on, imao je značaja i bilo je razloga da se koristi sve dok nisu svi konkursi okonačani i trebalo je, kako kaže, da ode u istoriju nakon 2010. godine.

"Činjenica da se i danas upotrebljava taj član jasno kaže da obaveza postavljanja nakon konkursa nije ispunjena do 2011. godine u velikom broju slučajeva. Kako Zakon postoji od 2005. očiglednu krivicu snose prethodne vlade, ali i aktuelna, koja nastavlja istim putem, što nam pokazuje mali broj raspisanih konkursa i široka upotreba člana 179", kazao je Nenadić.

On je napomenuo i da egzaktne podatke o imenovanju postavljenih lica Transparentnost, na osnovu Zakona o dostupnosti podataka od javnog značaja, potražuje još od 2011. godine i da odgovor još nije dobijen, pa da objavljene podatke treba uzeti sa malom rezervom, zbog mogućnosti tehničke greške u prikupljanju podataka.

(Tanjug)

Pogledajte još