fbpx

Lik Tesle - za sva vremena

Danas se više ne bojimo da će se na našem novcu umnožavati nule, jer je naš dinar ponovo vredan, rekao je guverner NBS, Radovan Jelašić
U okviru obeležavanja 150. godišnjice rođenja srpskog i svetskog velikana nauke, Nikole Tesle Narodna banka Srbije je izdala kovanice, a PTT poštansku marku sa njegovim likom, koji su promovisani u novoj poslovnoj zgradi NBS na Slaviji u prisustvu visokih predstavnika Skupštine i Vlade Srbije, diplomatskog kora, predstavnika poslovnih banaka i finansijskih institucija u zemlji.

Obraćajući se prisutnima, guverner NBS, Radovan Jelašić je rekao da postoji simbolika što se vek i po od rođenja Nikole Tesle, naučnika čije je delo zadužilo ceo svet i pokoljenja, obeležava baš u novoj zgradi Narodne banke Srbije koja je juče proslavila svoj 122. rođendan. Simbolično je što se u godini njenog osnivanja mlad Tesla otisnuo u svet. Priključujući se proslavi Teslinog jubileja, koji je srpska Vlada odredila za događaj od opšteg značaja za zemlju, NBS je pripremila i izdala seriju prigodnog novca sa njegovim likom, rekao je guverner. Tesla je i ličnost koja je najzastupljenija na novčanicama Narodne banke korišćenim u drugoj polovini prošlog veka.

Po rečima Jelašića, moglo bi se reći da je Tesla delio našu sudbinu kroz padove i uspone dinara. Na novoj novčanici od 500 dinara izdatoj 1970. godine je spomenik Nikoli Tesli onaj koji je u Beogradu i kod hidrocentrale na Nijagari. U periodu hiperinflacije čak sedam novčanica je izdato sa njegovim likom pa i novčanica od 10 milijardi dinara iz 1993. godine. Tesla je i na novčanici od pet dinara iz 1994. godine izdatoj po pokušaju monetarne reforme. Posle promena 2000. godine prva novčanica izdata decembra te godine je stodinarka sa likom Tesle, a na naličju je prikaz prototipa njegovog indukcionog motora. I prva novčanica iz skorašnje prošlosti NBS je apoen od 100 dinara sa Teslinim likom, izdat povodom 119 godina puštanja u opticaj prve novčanice privilegovane Narodne banke Kraljevine Srbije čija je tadašnja vrednost bila 100 dinara u zlatu.

Jelašić je ukazao da se danas više ne bojimo da će se na našem novcu umnožavati nule, a dinar, naša nacionalna valuta ponovo je vredan. Ovih dana je čak kažu i suviše jak u odnosu na evro, dinarima plaćamo štednju deponujemo u dinarima. Stvorili smo stabilan finansijski jak bankarski sektor i Narodna banka će beskompromisno raditi da sačuva tu stabilnost, smanji inflaciju i Srbiji osigura dugoročno održiv privredni rast.

Novi zlatni i srebrni prigodni kovani novac i nova kovanica dvadesetodinarka su u opticaju. U ovoj novoj seriji je 1.000 kovanica u apoenu od 10.000 dinara i 2.000 komada zlatnika u apoenu od 5.000 dinara i prigodni srebrni kovani novac apoena 1.000 dinara, takođe, u količini od 2.000 komada. Kovani novac u apoenima od 10.000 (mase 8,640 g i prečnika 25 mm) i od 5.000 dinara (mase 3,455 g i prečnika 20 mm) izrađen je od zlata finoće 900/1000, a prigodni kovani novac u apoenu od 1.000 dinara (mase 13 g i prečnika 30 mm) od srebra finoće 925/1000. Zlatnici i srebrnjaci imaju identično likovno rešenje − na aversu portret Nikole Tesle i godine jubileja 1856−2006, a na poleđini grb Republike Srbije oko koga je polukružno, ćirilicom i latinicom, ispisan tekst „Republika Srbija“, kao i oznaku nominalne vrednosti, ispod koje je tekst „NBS“ ispisan ćirilicom i latinicom. Prigodni kovani novac, izdat povodom 150. godišnjice rođenja Nikole Tesle,
prodavaće se po cenama koje odredi Narodna banka Srbije. (“Pregled”)

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.