EU: Otvorićemo nova radna mesta u zemljama kandidatima za EU

Evropska komisija i Savet ministara Evropske unije "pripremaju ambiciozan program za proširivanje" u prvoj polovini ove godine, rekao je File u raspravi koji je grupa socijalista u Evropskom parlamentu sazvala s ciljem da se razmotre socijalne i druge posledice evropske krize na proširivanje.

Evropski komesar je objasnio da bi se i preko mehanizma-fonda Okvira za investicije na Zapadnom Balkanu obezbedila sredstva za izgradnju i osavremenjivanje bitnih područja saobraćaja, energetike, klimatskih promena, kao i za i socijalni sektor.

On je rekao da je od velike koristi i snaženje CEFTA zone slobodne trgovine na Zapadnom Balkanu, a ta zona se može produbiti i proširiti na liberalizaciju sektora usluga, uz pospešenje uslova za inostrane investicije tako što će se unaprediti infrastruktura i logistika u regionu.

File je naglasio da je to Evropska komisija najavila u Strategiji proširivanja, koju su usvojili vođi EU, i rekao da bi ti programi ove godine krenuli s Turskom i Crnom Gorom, a iduće godine i sa Srbijom i Makedonijom.

(Izvor: Beta)

Pogledajte još